Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

Send Us A Message

Contact Info

Address: Nhà máy số 16 & 17, Lô P-1A, tổ hợp nhà máy cho thuê số 3, KCN Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Phone: +84 (0)243 581 0023 (Ext: 100, 101, 102)
Fax: +84 (0)243 581 0026

Email:  ys-kumagai@mitsui-s.com
             it@mitsui-vn.com